Danıştay’dan İstanbul Mukavelesi kararı

Danıştay 10. Dairesi, kamuoyunda İstanbul Kontratı olarak bilinen “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Gayrete Dair Avrupa Kurulu Sözleşmesi”nin feshine ait 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı açılan davaları duruşmalı gören Danıştay 10. Dairesi, mukavelenin feshine ait 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptali istemli incelemesini tamamladı.

Daire, Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kamuoyunda İstanbul Kontratı olarak bilinen “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Gayrete Dair Avrupa Kurulu Sözleşmesi”, Cumhurbaşkanı Kararının, 20 Mart 2021’de Resmi Gazetede yayımlanmasıyla Türkiye Cumhuriyeti tarafından feshedildi.

Cumhurbaşkanı Kararında, “Türkiye Cumhuriyeti ismine 11 Mayıs 2011’de imzalanan ve 10 Şubat 2012 tarihli Bakanlar Şurası kararı ile onaylanan Bayana Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Çabaya Dair Avrupa Kurulu Mukavelesi’nin, Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. unsuru yeterince karar verilmiştir.” denildi.

Feshe ait Cumhurbaşkanı Kararı, kontrat kararları yeterince Avrupa Komitesine bildirimden 3 ay sonra yürürlüğe girdi ve Türkiye resmen kontrattan ayrılmış oldu.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştayda çok sayıda dava açıldı.

Danıştay 10. Dairesi, açılan davalarda yürütmenin durdurulması istemlerini reddetmiş, iptal istemlerini ise duruşmalı olarak ele almıştı.

Duruşmalarda, Danıştay Savcısı, “bir süreç hangi yönteme uygun tesis edilmişse tıpkı yordama uyularak feshedilmesi gerekmektedir. TBMM’nin uygun bulma kanunuyla yürürlüğe giren bir muahedenin feshi lakin TBMM’nin uygun bulma kanunuyla kaldırılması kararı ve cumhurbaşkanının uygun bulmasıyla yürürlükten kaldırılacaktır. Yalnızca cumhurbaşkanı kararıyla feshedilemez.” görüşünü lisana getirerek, sürecin iptaline karar verilmesini istemişti.

Türkiye’nin Avrupa Kurulu Periyot Başkanlığı sırasında İstanbul’da imzaya açılan kontrat, “İstanbul Sözleşmesi” olarak anılıyor.

Türkiye, mukavele 11 Mayıs 2011’de imzaya açıldığında birinci imzayı atmış, 24 Kasım 2011’de parlamentosunda öbür ülkelerden evvel onaylamış ve onay sürecini sonuçlandıran Bakanlar Heyeti Kararının 8 Mart 2012’de, Dünya Bayanlar Gününde Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben, 14 Mart 2012’de onay dokümanını Avrupa Kurulu Sekreteryası’na sunan birinci ülke olmuştu.

 

KAYNAK: AA

Yorum yapın